top of page
Oferta

Oferujemy szkolenia dla osób dorosłych z zakresu:

 • kompetencji miękkich, 

 • negocjacji i mediacji, 

 • współpracy z mediami,

 • obsługi klienta,

 • zarządzania zespołem, w tym zespołem wielokulturowym i zróżnicowanym generacyjnie, a także zespołem zdalnym lub częściowo zdalnym, relacji B2C (business to client), B2B (business to business),

 • sieci internetowej, 

 • działań firmowych i osobistych w internecie,

 • zabezpieczenia swoich danych i praw w internecie,

 • legalnego pozyskiwania treści z internetu,

 • obsługi marketingu i obsługi klienta przez narzędzia informatyczne,

 • podejmowania współpracy (B2B) poza granicami Polski (lub na terenie Polski, ale z kontrahentami spoza Polski), wprowadzając w informacje o wskazanych przez klienta krajach, ich systemie polityczno-społecznym, poziomie zagrożenia terrorystycznego i inwestycyjnego, kulturze biznesowej, obyczajach i religiach,

 • integracji i adaptacji do polskich warunków kulturowych, ekonomicznych i administracyjnych dla obcokrajowców (język kursu: angielski, polski),

 • konsultacji społecznych,

 • zarządczości samorządowej,

 • obsługi obywateli i klientów przez sieć internetową (także w ramach platformy
  e-PUAP i innych platform e-obywatelskich),

 • praw, działań i inicjatyw obywatelskich.

Powyższy opis nie wyczerpuje wszystkich możliwości – jeżeli szukasz innej tematyki, prosimy użyj formularza kontaktowego i zapytaj o interesującą Cię tematykę – jesteśmy otwarci na dialog, a ofertę dostosujemy do Twoich potrzeb i wymagań.

JAK OCENIAMY JAKOŚĆ SZKOLEŃ?

W procesie nauczania w Kombinacie Wiedzy sięgamy po system ewaluacji postępów SCOPE (System of Complex and Objective Progress Evaluation), dzięki któremu możemy ocenić realnie na ile nasze szkolenie przyczyniło się do podniesienia kompetencji kursantów.

 

Całość procesu prezentuje się następująco:

 1. Test wstępny

 2. Nauka

 3. Praktyka (warsztaty)

 4. Test końcowy

 5. Ewaluacja szkolenia

 6. Wnioski i zalecenia

Dwa ostatnie podpunkty odnoszą się do kontroli jakości i zadowolenia ze szkolenia oraz do bardzo istotnego elementu kształcenia ustawicznego – wniosków i zaleceń dla kursantów i firm zamawiających szkolenie. Dzięki nim kursanci zostają wyposażeni w swoisty kompas na przyszłość, dowiadują się bowiem gdzie i jak mogą sami lub w oparciu o instytucje państwowe, samorządowe, pozarządowe lub biznesowe pogłębiać niezbędną im wiedzę, a firmy zamawiające szkolenia dowiadują się jakie działania (monitoring kadrowy, inne szkolenia, zmiana paradygmatu zarządczego, motywacyjnego lub komunikacyjnego) podniosą efektywność ich firmy i zoptymalizują jej bieżącą pracę.

 

Kontrola jakości i zadowolenia ze szkolenia zasadza się na badaniu poziomu satysfakcji metodą ustaloną z klientem. Może być ona prowadzona drogą mailową, inną drogą elektroniczną (ankieta on-line, krótki wywiad za pomocą Messengera, WhatAppa lub innego komunikatora) lub telefonicznie albo za pomocą wiadomości sms.

Przy prowadzeniu kontroli nasi pracownicy korzystają z metod pogłębionej analizy badawczej skupiając się na statystycznych aspektach badania (badania ilościowe), a jednocześnie nie pomijają badań jakościowych, istotnych szczególnie w zawodach związanych z bliskim kontaktem z drugim człowiekiem (obsługa klienta, edukacja, praca administracyjna).

Badając nowy tablet
DLACZEGO WYBRALIŚMY METODY ANDRAGOGICZNE?

Jakość szkolenia zależy bezpośrednio od wybranych dla grupy docelowej form i metod nauczania. 

 

Nauczanie andragogiczne (nauczanie dorosłych) jest specyficzne – przeniesienie metod nauczania ze szkoły na kursy dla dorosłych się nie sprawdzi. Kursanci dorośli weszli już w fazę poznawczego starzenia się, polegającego na zamykaniu się w pewnej specjalizacji, skupieniem na utrzymaniu rutyny (płynności) pracy, niechęci do wychodzenia z własnej i firmowej strefy komfortu oraz braku codziennego dostępu do specjalistów (takich, jakimi są nauczyciele dla uczniów niedorosłych), których można zapytać o drążące nas zagadnienie bez obawy ośmieszenia się, czy ujawnienia braków w wiedzy (którą powinniśmy posiadać na danym stanowisku).

 

W wieku dorosłym coraz częściej skupiamy się także na pogłębianiu wiedzy specjalistycznej, dochodząc w końcu do wniosku, że nie mamy możliwości nauczenia się niczego nowego – wiemy, ile czasu i uwagi poświęciliśmy tej gałęzi wiedzy, w której się specjalizujemy, więc zakładamy, że nie przeskoczymy do innej specjalizacji, bowiem zapominamy, że i my na początku wiedzieliśmy niewiele, a wiedzę zdobywaliśmy stopniowo.

 

Jako dorośli specjaliści zapominamy także często o roli motywacji – fakt, że większość naszej wiedzy specjalistycznej posiedliśmy w ciągu początkowego nauczania, zawdzięczamy właśnie motywacji – wiedza zdobywana chętnie i z entuzjazmem łatwiej i szybciej się przyswaja.

Osoby dorosłe mają także średnio dłuższe czasy reakcji, bardziej zawodną pamięć, zaburzoną percepcję zmysłów, oraz więcej trudności w rozwiązywaniu problemów, niż nastolatkowie. Te deficyty powinny być przeszkodą dla osób starszych w pozyskiwaniu nowych informacji, jednak umiejętność łączenia posiadanych już okruchów wiedzy w nowe bloki sprawia, że ludzie dorośli, którzy mają dużo więcej doświadczeń, i co się z tym wiąże, dużo bardziej złożone umiejętności potrafią chłonąć wiedzę w porównywalnym czasie jak uczniowie szkół średnich.

Aby jednak tak się działo muszą uczyć się inaczej, niż uczniowie szkół średnich, czy młodzi studenci – muszą uczyć się przez skojarzenia, w powiązaniu z już posiadaną wiedzą i doświadczeniem życiowym, a aby tak nauczać, trenerzy i wykładowcy muszą umieć rozmawiać, doceniać kursantów, prowadzić elastycznie zajęcia, natychmiast dostosowując się do nastroju, wymagań, poziomu koncentracji i – co dla niektórych zaskakujące – humoru grupy.

Z tego powodu wszelkie sztywne ustalenia, rozpisane szkolenie, konspekty zajęć dokładne co do minuty nie sprawdzą się w andragogice – trenerzy i wykładowcy muszą być elastyczni, pomysłowi, a wachlarz ich metod musi zawierać wszelkie działania aktywizujące, pozwalające na wielokrotne przećwiczenie nowo nabytej wiedzy.

Nasi trenerzy i wykładowcy są zatem praktykami, z kolosalnym doświadczeniem w nauczaniu, co gwarantuje otwartość i elastyczność, a także solidne podłoże dydaktyczno-merytoryczne, dzięki któremu nawet najbardziej wyjątkowa grupa zakończy szkolenie nie tylko gruntownie wyedukowana, ale także usatysfakcjonowana.

Konferencja
JAK SĄ ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA?

Uważamy, że każda grupa ma inne wymagania i potrzeby, zatem aby jak najlepiej się do nich dostosować, szkolenia prowadzimy w dużych, nowoczesnych centrach konferencyjnych i w małych, kameralnych salach szkoleniowych, w szkołach, budynkach administracji publicznej i wszędzie tam, gdzie szkolenie przyniesie najtrwalszy efekt. Nasze szkolenia można łączyć z wyjazdem integracyjnym, innymi szkoleniami, warsztatami i praktykami zawodowymi.

Szkolenia prowadzimy w formule otwartej, z otwartą rekrutacją, z ustaloną już tematyką, ceną i terminami, lub w formule zamkniętej, kiedy to klient decyduje o zawartości tematycznej szkolenia, metodach i formach pracy z kursantami, terminach, długości dnia szkoleniowego, czy materiałach dydaktycznych.

Publiczny mówca
PSST! ... CZYLI KILKA SŁÓW O TAJEMNICY ZAWODOWEJ

Każdy klient jest dla nas ważny. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z tego, że nie każdy klient chce informować konkurecję, klientów, czy rynek, że doszkala się w jakimś zakresie. Być może zakres ten dotyczy dopiero planowanego kierunku rozwoju? Albo działań, których nie chcemy jeszcze upubliczniać?

Z tego względu, jeżeli nasi klienci nie życzą sobie informowania o szkoleniach, które dla nich przeprowadziliśmy, nie pojawiają się oni w naszych materiałach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych. 

Co więcej, każda informacja, która pada na sali szkoleniowej, tam właśnie pozostaje - nie udzielamy klientom informacji o innych klientach, czy uczestnikom szkoleń o innych uczestnikach. 

Zarejestruj Blur
DZIAŁAMY TEŻ POZASZKOLENIOWO! 

Kombinat Wiedzy to nie tylko szkolenia – to także coaching, mediacje i negocjacje (szczególnie międzykulturowe, międzypokoleniowe, między oddziałami i poziomami zarządzania itd.), monitoring działania poszczególnych poziomów organizacji i działania firm i instytucji (np. przepływu informacji, systemu motywowania pracowników, systemu zapobiegania nadużyciom, wypaczeniom w zakresie prawnym, zasad pożycia społecznego, komunikacji itd.), a także tworzenie raportów i syntez na podstawie badań organizacji i instytucji. Każde z badań jest wsparte solidną wiedzą akademicką i praktyczną, a raporty są sprawdzane i sygnowane przez nasz team badawczy, specjalizujący się w prowadzeniu badań terenowych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

bottom of page