top of page

KOMPETENCJE MIĘKKIE W PRACY MANAGERA

KOMPETENCJE MIĘKKIE W PRACY MANAGERA

Współczesny rynek pracy wymaga od managera nie tylko kompetencji zawodowych. Manager musi znać warstwę merytoryczną wymaganą na swoim stanowisku, ale przede wszystkim – musi być specjalistą w zarządzaniu i komunikowaniu się ze swoim teamem.

 

Dzięki kompetencji miękkim może zbudować swoją markę, wspomóc budowanie marki firmy i jej misję, uzupełnić już istniejące portfolio swoich zalet i możliwości firmy. Coraz częściej okazuje się także, że to jak pracujemy, jest równie istotne jak ostateczny cel pracy. Dobrze zgrany i zarządzany zespół mogący wykonać 80% tego, co może wykonać inny, nie tak zgrany i zadowolony z przebywania w swoim gronie zespół, może ostatecznie w skali długofalowego zarządzania przynieść większy zysk i wypracować lepsze wyniki. Dlaczego? Choćby dlatego, że z takiego zespołu rzadziej odchodzą pracownicy, rzadziej zmieniają się jego leaderzy i managerowie, a sam zespół nie generuje tylu napięć i obciążeń dla psychiki jego członków.

 

Czego zatem warto się nauczyć? Na co zwrócić uwagę? O tym powiemy w czasie naszego kursu! Poruszymy takie zagadnienia jak:

 • Jak pracować pod presją?

 • Jak radzić sobie ze stresem?

 • Kiedy należy podjąć działania? Jaki poziom stresu szkodzi?

 • Jak stworzyć i utrzymać atmosferę sprzyjającą pracy?

 • Jak się efektywnie komunikować?

 • Jak sobie radzić z konfliktem w miejscu pracy?

 • Jak reagować na konflikt między pracownikami?

 • Jakie są najczęstsze błędy w relacjach z podwładnymi i przełożonymi?

 • Konflikt z podwładnym – jak go rozwiązać?

 • Kompromis – jak do niego doprowadzić i co nie może być kwestią kompromisu?

 • Jak motywować swój zespół i współpracowników?

 • Jak się automotywować?

 • Jak pracować w grupie?

 • Na czym polega budowanie zespołu?

 • Jak zbudować i zarządzać grupą?

 • Jak negocjować?

 • Mediacje w pracy.

 • Jak zarządzać czasem pracy?

 • Radzenie sobie z zarzutami i obiekcjami.

 • Jak udzielać informacji zwrotnej (feedback, FUKO)?

 • Jak skutecznie, efektywnie i konstruktywnie krytykować?

 • Jak pobudzić pracę w grupie?

 • Jak zdiagnozować problemy związane z pracą w grupie?

 • Jak planować pracę – wyznaczanie celów i opracowywanie planów działania.

 • Monitorowanie postępów prac.

 • Nowoczesne formy i metody pracy.

 • Nowe technologie w procesie zarządzania teamem.

 • Jak zamknąć pracę w grupie?

 • Jak przeżyć „okres żałoby” po rozstaniu z grupą?

 • Samodoskonalenie i rozwój.

NEGOCJACJE W PRACY ZAWODOWEJ

NEGOCJACJE W PRACY ZAWODOWEJ

Zdarza Ci się, że wchodzisz na spotkanie z przygotowanym scenariuszem rozmowy, a wychodzisz z niego z warunkami, na które wydawałoby się nie miałeś lub nie miałaś prawa się zgodzić? W takim razie te zajęcia są dla Ciebie.

 

Negocjacje prowadzisz – często zupełnie sobie tego nie uświadamiając – każdego dnia. Z lepszym lub gorszym skutkiem – czasami udaje Ci się „wytargować” lub „wyprosić” to, czego oczekujesz, czasami musisz ustąpić i dać wygrać drugiej stronie. A gdyby dało się tak rozmawiać, by obie strony były zadowolone? O tym właśnie opowiadamy w czasie tego kursu. Zajmujemy się odrobiną teorii i całą masą praktyki, ponieważ negocjacje, to nic więcej, niż praktyka, asertywność i praktyka raz jeszcze.

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Negocjacje jako umiejętność, którą już masz.

 • Rozwój naturalnych zdolności negocjacyjnych.

 • Przeszkadzające uczucia i blokady na drodze do efektywnych negocjacji.

 • Zażenowanie, asertywność, pewność siebie, ryzyko w negocjacjach.

 • Techniki negocjacyjne, m.in. wysokie-niskie otwarcie, salami (odkrajanie plasterków), stopniowanie ustępstw, wykorzystanie zasady wzajemności, wyższy cel, gruszki na wierzbie, gdybanie, pełnomocnictwo, ostatnie życzenie, twarde negocjacje, dobry i zły glina, sprzedawca samochodów, Colombo i wiele innych.

 • Negocjacje z możliwością kontynuacji współpracy.

 • Negocjacje, które pogrzebią szansę na dalszą kooperację.

 • Negocjacje, a mediacje – różnica.  

 • Techniki obrony przed kolejnymi technikami negocjacyjnymi.

 • Przeciwdziałanie i reakcja na poszczególne techniki negocjacyjne.

 • Jak się dobrze czuć ze sobą w negocjacjach?

 • Prawo, a granice negocjacji.

 • Podsumowanie i gra sytuacyjna.

PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM PSYCHOLOGICZNYM I SPOŁECZNYM W MIEJSCU PRACY

PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM PSYCHOLOGICZNYM I SPOŁECZNYM W MIEJSCU PRACY

Praca i środowisko pracy ewoluuje. Zjawiska, które występowały jeszcze dwie-trzy dekady temu i były uznawane za normalne i akceptowalne, odchodzą powoli do lamusa. Wyroki sądów i inspekcji pracy na całym świecie potwierdzają: nie ma miejsca na łamanie czyichkolwiek praw w miejscu pracy. Ale czyich praw? I na czym polega łamanie praw? Gdzie przebiega granica tego, co dozwolone, tego, co niepoprawne i tego, co zakazane? Kto o tym decyduje? I najważniejsze: jak się tego ustrzec?

 

W odpowiedzi na te pytania zaprojektowaliśmy i prowadzimy kurs przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy, który obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Dopuszczalne granice, czyli co możemy regulować regulaminem?

 • Zjawiska zakazane i zjawiska niewskazane w miejscu pracy.

 • Mobbing  i bullying w miejscu pracy, stalking, przymuszenie i wymuszenia, molestowanie seksualne i wykorzystanie seksualne, normy pracy i wypalenie zawodowe, korupcja i środowisko korupcjogenne

 • Uprzedzenia, stereotypy i defaworyzowanie grupowe w miejscu pracy

 • Rasa, wyznanie, orientacja seksualna, płeć, narodowość, przynależność do mniejszości narodowej i etnicznej, niepełnosprawność, wygląd i wiek jako kategorie dyskryminacji i stereotypizacji

 • Przeciwdziałanie stereotypizacji i uprzedzeniom

 • Parasol ochronny i ryzyko „odwróconej dyskryminacji”

 • Zasady budowanie zdrowego zespołu w miejscu pracy

 • Budowanie niezastraszającego, równościowego środowiska pracy

 • Język dyskryminacji

 • Przeciwdziałanie molestowania i wykorzystaniu seksualnemu

 • Przeciwdziałanie zachowaniom faworyzującym i korupcjogennym w miejscu pracy

 • Tworzenie równościowych rozwiązań

 • Wspieranie  tworzenia zdrowego środowiska pracy

 • Work-life balance, turkusowa rewolucja i inne nowe, choć już sprawdzone wzorce nowoczesnej pracy

 • Nowoczesna psychologia pracy

 • Miejsce pracy i jego organizacja

 • Miejsce i rola kierownictwa i kadry managerskiej w zdrowym i efektywnym zespole

 • Koszt niedostosowania się do owej dynamiki zespołowej

 • Warsztaty

 • Osobisty i firmowy plan zmian

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM - WARSZTATY

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM - WARSZTATY

Stres jest nieodłącznym towarzyszem człowieka. Występowanie stresu w minimalnym natężeniu jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania – bez niego nie przeprowadzisz porywającego spotkania z klientami, nie udzielisz odpowiedniego feedbacku pracownikom, nie zabłyśniesz przed kamerą, a nawet nie zdasz tak dobrze egzaminu i nie urodzisz tak szybko dziecka! Stres jest ludzkim (i nie tylko) mechanizmem dopingującym do bardziej natężonego działania. Jeżeli przekroczy on pewien akceptowalny dla naszego organizmu poziom zaczyna nam szkodzić –  uruchamia reakcję atak-ucieczka-zwieszenie, a długofalowo uszkadza serce, układ krążenia, układ trawienny, czy synapsy w naszym mózgu, a także obniża nasze zdolności adaptacyjne, poznawacze i empatyczne. Zdecydowanie podnosi ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, wylewu, miażdżycy, otyłości i złożonych problemów psychosomatycznych. Czy możemy się bronić przed nadmiernym stresem? Jak? Na te pytania odpowiadamy (i ćwiczymy odpowiedzi w praktyce) w czasie kursu.

 

Zagadnienia poruszane w czasie kursu:

 • Stres – nasz motywator, czy cichy zabójca?

 • Jak rozpoznać u siebie objawy nadmiernego stresu?

 • Stres, czy wypalenie zawodowe?

 • Stres, a inne zaburzenia psychosomatyczne.

 • Naturalne metody przeciwdziałania wystąpieniu nadmiernego stresu

 • Legalne środki psychoaktywne zwalczające objawy nadmiernego stresu

 • Jak przygotować się do zwalczania stresu – ćwiczenia: tworzenie list, harmonogramów i list priorytetów, wyznaczanie realnych i możliwych do osiągnięcia celów, przygotowanie psychiczne i emocjonalne, przygotowanie ciała – planowanie diety i aktywności fizycznej.

 • Metody zwalczania już istniejącego stresu w praktyce – warsztaty.

 • Jak zacząć naprawiać wieloletnie zaniedbania? Stres, a życie codzienne – wskazówki.

 • Plan osobistej zmiany podejścia do stresu – warsztaty.

DOBRE PRAKTYKI I DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

DOBRE PRAKTYKI I DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

Twoi pracownicy uwierzyli w rynek pracownika? Coraz trudniej jest zarządzać nowymi i zasłużonymi pracownikami, a atmosfera w pracy nie jest najlepsza? Najprawdopodobniej czas na zmiany! To, co jeszcze dekadę – dwie temu działało, dzisiaj może być przeszkodą na drodze do wydajności, efektywności i rozwoju firmy. Nie wiesz co blokuje Twoją firmę? Nasz kurs powstał właśnie dla Ciebie!

 

W ramach kursu poruszamy takie zagadnienia jak:

 • Bariery efektywności nowoczesnej firmy

 • Rola czynnika ludzkiego w rozwoju firmy

 • Bariery komunikacyjne w komunikacji pionowej (z przełożonymi i pracownikami)

 • Bariery komunikacyjne w komunikacji poziomej

 • Nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi

 • Work&Life balance, turkusowa rewolucja

 • Niepożądane zjawiska w miejscu pracy i przeciwdziałanie im

 • Stres i wypalenie zawodowe

 • Działania i praktyki korupcjogenne i przeciwdziałanie im

 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi (cele i harmonogramy, zasady współpracy w firmie, komunikacja i informowanie, wyznaczanie zadań i monitorowanie postępów)

 • Plan zmiany dla Twojej firmy

 • Dobre praktyki i procedura antykorupcyjna dla Twojej firmy

SPRAWNE KOMUNIKOWANIE I INFORMOWANIE W FIRMIE

​SPRAWNE KOMUNIKOWANIE I INFORMOWANIE W FIRMIE

Kluczem do sukcesu w nowoczesnej firmie jest sprawna komunikacja. Niezależnie od tego czy mowa o komunikacji pionowej, poziomej, zarządczej, czy informatywnej (feedback), komunikacja jest podstawą budowania potęgi i sprawności firmy, zadowolenia i zmotywowania pracowników, a także ograniczania błędów i przestojów wynikających z zakłóceń komunikacyjnych. Bez sprawnej i efektywnej komunikacji nie działa przekazywanie poleceń służbowych, nie ma miejsca na ograniczanie ryzyka i minimalizowanie strat, a także na kreatywność i wnoszenie własnych pomysłów usprawniających pracę przez pracowników.

 

O tym jak zaradzić błędom w komunikacji zarządczej mówimy na naszym kursie, na którym poruszamy następujące zagadnienia:

 • Komunikowanie się, a komunikacja zarządcza – czego unikać, jak prowadzić, jakie są bariery komunikacji zarządczej, poziomy komunikacji firmowej.

 • Komunikacja motywująca i demotywująca – jak nie zrazić pracownika?

 • Sprawne informowanie bieżące, wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów.

 • Uzyskać odpowiedź od pracownika – dlaczego to jest takie trudne? Priorytety i motywacje pracowników.

 • Motywowanie w komunikacji – dlaczego stare techniki motywacyjne nie działają?

 • „Mówić jasno i prosto”, czyli gdzie popełniamy błędy komunikacyjne.

 • Warsztaty

 • Feedback i informowanie zwrotne (ćwiczenie informatywności, nieoceniającego i niestygmatyzującego języka, metoda FUKO)

 • Jak stworzyć łańcuch informowania?

 • Rapid information – jak informować w sytuacjach kryzysowych i nieoczekiwanych?

 • Informacja przeciw plotce, fake newsom i panice

 • Komunikacja zarządcza – podsumowanie

 • Warsztaty

 • Plan stworzenia mapy komunikacji dla firmy.

AUTOPREZENCJA I AUTOPROMOCJA

​AUTOPREZENCJA I AUTOPROMOCJA

Sztuka autoprezentacji i autopromocji jest warunkiem koniecznym współczesnego rynku pracy. Nie wystarczy już „dobrze pracować”, trzeba umieć także wykazać, że się „dobrze pracuje”.

 

Jak to zrobić? Sięgając po znane m.in. zawodowym prezenterom, politykom, szefom firm i managerom wyższego szczebla metody i techniki prezentowania się i promowania się w kontakcie osobistym i za pośrednictwem mediów tradycyjnych i internetowych.

 

Wiedza co chcemy wypromować wcale nie jest taka oczywista – prowadzisz firmę kosmetyczną? Promujesz konkretne kosmetyki, czy może jednak zadowolenie i dobre poczucie swoich klientek? Dobre ustalenie priorytetów i celów to podstawa. Na tym fundamencie można zacząć budowanie marki własnej, lub marki firmy.

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Podstawy autopromocji i autoprezencji.

 • Ustalanie celów i priorytetów firmy/osoby.

 • Wyznaczanie celów zgodnie z zasadą WARTO.

 • Ustalanie słabych i mocnych stron osoby lub marki.

 • Co podkreślić, a co pominąć przy budowaniu marki?

 • Na co zwracamy uwagę? Psychologia kontaktu z klientami i współpracownikami.

 • Pierwsze wrażenie – jak osiągnąć ustalone wcześniej cele już w pierwszych minutach kontaktu?

 • Wygląd i pozostałe elementy składowe pierwszego wrażenia.

 • Postawa, mowa ciała, mimika.

 • Proksemika, chronemika.

 • Role płci i tradycyjne podziały społeczne.  

 • Kultura kontaktu.

 • Jak utrzymać pozytywne pierwsze wrażenie?

 • Podstawy autopromocji.

 • „Siedź, aż Cię znajdą”, czy „Walcz o swoje”? A może jest jakaś inna droga?

 • Współczesne ścieżki kariery, a autopromocja.

 • Triada: asertywność, agresja, autopromocja – dlaczego czasem „Mniej znaczy więcej?”.

 • Sztuka myślenia o sobie dobrze.

 • Wystąpienia publiczne.

 • Wystąpienia w sieciach społecznościowych i mediach.

 • Jak reagować na „wpadki” wizerunkowe?

 • Zasada pierwszych 20 godzin.

 • Jak się uczyć autopromocji i autoprezentacji.

 • Co zmieniać, a czego nie?

 • Podsumowanie i gra sytuacyjna.

 • Warsztaty – autopromocja i autoprezentacja.

ZARZĄDZANIE ZŁOŻONYMI ZESPOŁAMI

ZARZĄDZANIE ZŁOŻONYMI ZESPOŁAMI

Współczesne miejsce pracy stało się znacznie bardziej niehomogeniczne kulturowo, niż miało to miejsce jeszcze dwie dekady temu.

 

Mowa tutaj nie tylko o rosnącym zróżnicowaniu kulturowym (wobec coraz większej imigracji m.in. z Ukrainy, Mołdawii, Turcji, Indii, Rosji, czy Białorusi), ale także o zróżnicowaniu kulturowym wynikającym z natywności cyfrowej dużej części społeczeństwa – w miejscu pracy spotykają się pokolenia baby boomersów (urodzeni między 1946 r., a 1964 r.), pokolenie X (urodzeni między 1965 r., a 1979 r.), pokolenie Y (urodzeni między 1980 r., a 1994 r.) i pokolenie Z (czyli urodzeni po 1990 r. według niektórych lub po 1994 r. według innych – kluczem jest urodzenie i wychowanie w świecie zespolonym – czyli zespoleniu świata online i świata rzeczywistego).

 

Na te różnice – kulturowe i religijne, pokoleniowe, nakładają się dodatkowo różnice form i stylów pracy oraz stylów poznawczych i behawioralnych – poprzednie pokolenia były układane „pod linijkę” – szkolnictwo preferowało jeden typ poznawczy i behawioralny i każdy uczeń i student chcąc nie chcąc został w niego wtłoczony. Pokolenia Y i Z podlegały znacznie mniejszej presji. Z jednej strony jest to zasób po który można sięgnąć, z drugiej – oszałamiająca różnorodność, która niewłaściwie zarządzana doprowadzi do kryzysu w zespole i do obniżenia jego wydajności.

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Zarządzanie zespołem jako dostrzeganie i afirmowanie różnic.

 • Różne kultury pracy – więcej strategii rozwiązywania problemów?

 • Zróżnicowanie jako zasób.

 • Różnice kulturowe i zarządzanie nimi.

  • Szoku kulturowy i jego przezwyciężanie.

  • „Rozumiem co do mnie mówisz, ale nie rozumiem, co chcesz mi przekazać” – o pułapkach komunikacji międzykulturowej.

  • Zasady integracji międzykulturowej.

  • Integracja, adaptacja, czy asymilacja?

  • Tworzenie miejsca dla innych kultur.

  • Uprzedzenia i stereotypy.

 • Różnice pokoleniowe – co nas tak w zasadzie różni?

  • Priorytety i doświadczenia pokoleniowe.

  • Work&Life balance.

  • Aspiracje.

  • Możliwości.

  • Stopień ucyfrowienia.

  • Kwestia otwartości.

  • Podatność na zmiany i naukę.

  • Praca w grupie.

 • Typy poznawcze – dlaczego to ważne?

 • Kolory osobowości w pracy – jak pracować z trudnymi emocjami?

 • Podsumowanie i gra sytuacyjna.

 • Warsztaty – zarządzanie złożonymi zespołami.

NEGOCJACJE – WARSZTATY

NEGOCJACJE – WARSZTATY

Negocjacje prowadzisz – często zupełnie sobie tego nie uświadamiając – każdego dnia. Z lepszym lub gorszym skutkiem – czasami udaje Ci się „wytargować” lub „wyprosić” to, czego oczekujesz, czasami musisz ustąpić i dać wygrać drugiej stronie. A gdyby dało się tak rozmawiać, by obie strony były zadowolone? Tą właśnie umiejętność ćwiczymy w czasie kursu. Zajmujemy się odrobiną teorii i całą masą praktyki, ponieważ negocjacje, to nic więcej, niż praktyka, asertywność i praktyka raz jeszcze.

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Negocjacje jako umiejętność, którą już masz.

 • Rozwój naturalnych zdolności negocjacyjnych.

 • Przeszkadzające uczucia i blokady na drodze do efektywnych negocjacji.

 • Zażenowanie, asertywność, pewność siebie, ryzyko w negocjacjach.

 • Techniki negocjacyjne.

 • Negocjacje z możliwością kontynuacji współpracy.

 • Techniki obrony przed kolejnymi technikami negocjacyjnymi.

 • Przeciwdziałanie i reakcja na poszczególne techniki negocjacyjne.

 • Prawo, a granice negocjacji.

 • Podsumowanie i gra sytuacyjna.

 • Warsztaty – negocjacje i metody przeciwdziałania manipulacji w negocjacjach.

JAK PISAĆ, ŻEBY BYĆ CZYTANYM? WARSZTATY

JAK PISAĆ, ŻEBY BYĆ CZYTANYM? WARSZTATY

Zdarzyło Ci się patrzeć z niesmakiem na pustą kartkę, na której powinny już pojawić się jakieś słowa? Patrzysz i patrzysz, a od tego patrzenia słów wciąż nie przybywa. Za to narasta frustracja…

 

Nie martw się! Trzeba postawić sprawę jasno - pisanie to umiejętność, jak każda inna. Oczywiście pisanie na poziomie najlepszych pisarzy może rzeczywiście być poza Twoim zasięgiem, ale stworzenie angażującego tekstu – jak najbardziej! Skoro pisane to umiejętność, to znaczy, że da się ją wyćwiczyć. Tym właśnie zajmy się na naszym kursie! Zapraszamy.

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Pisanie – jak tak prosta rzecz może być tak trudna? Blokady i przeszkody w procesie twórczym.

 • Patykiem po piasku, palcem po tablecie, rysikiem po smartfonie, na klawiaturze, czy ołówkiem po papierze? Jak nośnik wpływa na proces twórczy.

 • Umiem pisać, ale czy umiem napisać? Odkrywanie własnego typu komunikowania.

 • Twórca we mnie – rozpoznanie własnego wzorca aktywności i kreatywności.

 • A może podyktuję? Technika tworzenia właściwa dla Ciebie.

 • Jak zacząć pisanie?

  • Technikalia.

  • Motywacja i automotywacja.

  • Przeszkadzajki i dystrakcje.

  • Po prostu pisz – potem część wyrzucisz.

  • Prawo do poprawek.

  • Prawo do pomyłek.

 • Walka z prokrastynacją.

 • Teza główna, a plan i przede wszystkim – po co mi to?

 • Lid (lead) – rarytas z tekstu.

 • Dobry temat i tytuł.

 • Proporcje tekstu.

 • Pisz „krótko i węzłowato”!

 • Wizualne podziały tekstu – interlinie, akapity, wyrównania, wyimki, interpunkcja, typografia.

 • Konsekwencja w tekście – kto mówi, co mówi, jak mówi, po co mówi, czego nie mówi?

 • Źródła – skąd brać ciekawe, aktualne i frapujące treści?

 • Inspiracje.

 • Perfekcjonizm i ćwiczenia.

 • Samokrytyka, a także – kiedy przestać się krytykować?

 • Podsumowanie.

 • Warsztaty – jak pisać, żeby nas czytano?

KOMUNIKACJA PIONOWA I POZIOMA 

KOMUNIKACJA PIONOWA I POZIOMA

Komunikujemy się niezależnie czy tego chcemy, czy nie. Nawet unikanie komunikacji jest formą komunikacji, bowiem nie da się nie komunikować! Skoro nie unikniemy komunikacji, dobrym pomysłem jest nauczenie się komunikowania się w taki sposób, by nasze komunikaty były czytelne, zrozumiałe, dobrze zaadresowane i stosowne do sytuacji i pozycji rozmówcy.

 

Inaczej bowiem będziemy się komunikować z naszymi przełożonymi i podwładnymi (komunikacja pionowa), a inaczej ze współpracownikami lub osobami na tym samym poziomie odpowiedzialności i uprawnień w firmie (komunikacja pozioma).

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Komunikacja jako czynność nieunikniona.

 • Poziomy komunikacji i zasady nimi rządzące:

  • Komunikacja intrapersonalna.

  • Komunikacja interpersonalna.

  • Komunikacja międzygrupowa.

  • Komunikacja instytucjonalna.

  • Komunikacja masowa.

 • Funkcje komunikacji różnych poziomów (m.in. fatyczna, informacyjna, motywująca, zarządcza).

 • Kierunki komunikacji – komunikacja dowewnętrzna, pozioma i pionowa.

 • Bariery w komunikacji.

 • Typy komunikacji:

  • Komunikacja werbalna.

  • Komunikacja niewerbalna.

 • Sposoby komunikowania się społecznego – którym typem jesteś?

 • Kontekst w komunikacji.

 • Kultura w komunikacji.

 • Kulturalna komunikacja i savoir-vivere.

 • Umiejętność aktywnego słuchania.

 • Umiejętność jasnego mówienia i pisania.

 • Umiejętność klarowania dyskusji.

 • Umiejętność udzielania informacji zwrotnej (feedback).

 • Konflikt jako element komunikacji.

 • Programatory lingwistyczne.

 • Język korzyści.

 • Asertywność w komunikacji.

 • Zarządzanie komunikacją.

 • Zarządzanie konfliktem.

 • Podsumowanie i karta SSC (start, stop, continue).

 • Warsztaty – komunikowanie poziomie i pionowe, radzenie sobie z problemami w komunikacji.

ZARZĄDZANIE KONTAKTEM I OBSŁUGĄ KLIENTA

ZARZĄDZANIE KONTAKTEM I OBSŁUGĄ KLIENTA

W obecnych czasach – w czasach nadmiaru i konsumpcji z jednej strony, a z drugiej wdzierania się do mainstreamu idei Zero Waste, proklityczności, prozdrowotności, czy proekologiczności, zarządzanie kontaktem z klientem i jego obsługą stało się nie lada wyzwaniem.

 

Fachowa obsługa klienta to bardziej niż kiedykolwiek – empatia, szacunek i świadomość psychologiczno-społeczna naszych pracowników i nas samych. Bez tej świadomości nie mamy możliwości dostosowania swoich technik komunikacji, marketingu i sprzedaży do profilu (awatara) swoich klientów, a co za tym idzie – nasze zyski nie będą takie, jakie mogłyby być (niezależnie od tego, czy będą to zyski finansowe, ideologiczne, czy ekologiczne).

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Kontakt z klientem – od czego zacząć?

 • Analiza własnej strategii komunikacji z klientem – do czego dążę, co chcę osiągnąć, na czym najbardziej mi zależy, jak postrzegam rozwój firmy i jej relacji z klientami w czasie?

 • Ustalanie celów i priorytetów w komunikacji z klientem.

 • Stworzenie własnej etykiety zachowania firmowego w oparciu o cele i priorytety.

 • Wypracowanie własnych norm komunikacyjnych dla komunikacji z klientami.

 • Metody i narzędzia komunikacji z klientami.

 • Kanały komunikacji – kontakt osobisty, media społecznościowe, subskrypcje, mailingi, Instastory, kanał Youtube i inne.

 • Typu komunikacji z klientem w oparciu o kanały komunikacji.

 • Co w zasadzie chcę promować w czasie kontaktu z klientem?

 • Kontakt z klientem:

  • Jak skomunikować się z potencjalnym klientem?

  • Pierwszy kontakt – zróbmy to dobrze!

  • Utrzymanie kontaktu – jak zbudować wokół swojej marki (lub siebie) taką społeczność, jak chcemy? (Można mieć 10 000 followersów, ale tylko 7 z nich to będą ci, na których nam zależy…)

  • Zakończenie kontaktu – dlaczego czasami lepiej się pożegnać?

  • Przyciąganie klientów rozżalonych innymi markami – analiza ich potrzeb.

 • Podstawy obsługi klienta:

  • Ocena wiarygodności marki, a ocena klienta.

  • Opinie, a oceny.

  • Negocjacje wartości.

  • Motywacje klientów.

  • Realizacja oczekiwań klientów.

  • Standardy obsługi klienta.

  • Wypracowanie własnych standardów.

  • Wartości i standardy nienegocjowalne.

  • Does&Dont’s w obsłudze klienta.

  • Jak najszybciej stracić klienta?

 • Podsumowanie i karta SSC (start, stop, continue).

 • Warsztaty – zarządzanie kontaktem i obsługa klienta.

bottom of page