top of page

Czym jest kwalifikacja wolnorynkowa?

Kwalifikacja wolnorynkowa to wiedza
i umiejętności wymagane do realizacji konkretnych zadań zawodowych, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez uprawnioną instytucję.

 

Kwalifikacje wolnorynkowe w ZSK projektowane są przez środowiska branżowe na bazie ich wiedzy i doświadczeń. Dzięki temu ZSK to system tworzony przez branżę dla branży.

Więcej o kwalifikacjach na stronie ZSK 

ZSK opis

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe
w środowisku wielokulturowym

Świadomość
i kompetencje międzykulturowe

Komunikacja międzykulturowa

Zarządzanie międzykulturowe

Kwalifikacja wolnorynkowa „Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27.11.2023 r. (Monitor Polski z dnia 2023-11-17 r., poz. 1246).

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji

Osoba posiadająca kwalifikację „Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe” może wykorzystać potwierdzone umiejętności w pracy w instytucjach rynku pracy, w szkołach i na uczelniach wyższych, w placówkach opieki zdrowotnej, w wojsku i pozostałych służbach mundurowych, w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz korporacjach, w administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach pozarządowych.

 

Osoba ta może pracować m.in. jako:

  • pracownik wielokulturowego zespołu,

  • specjalista, samodzielny specjalista w zespole wielokulturowym,

  • specjalista ds. rekrutacji i onboardingu,

  • headhunter,

  • pracownik agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia,

  • doradca personalny i doradca zawodowy (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Akademickie Biura Karier, Agencje zatrudnienia, OHP, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej itp.),

  • manager w zespole wielokulturowym,

  • doradca ds. Diversity&Inclusion,

  • pracownik działu zarządzania zasobami ludzkimi,

  • facylitator i mediator międzykulturowy (po uprzednim nabyciu umiejętności facylitacyjnych i mediacyjnych).

Umiejętności potwierdzone kwalifikacją stanowią istotne uzupełnienie kompetencji w wielu dziedzinach wiedzy oraz w działaniach specjalistycznych odbywających się w środowisku wielokulturowym.

Zgłoś się

Zapraszamy do zgłaszania się na certyfikację. Wszelkie informacje o certyfikacji, wymogach, opłatach i egzaminie w zakładce "Informacje o certyfikacji".

Uwaga: Certyfikacja rozpocznie się we wrześniu 2024 r.

bottom of page