top of page

Konsultacje społeczne to zjawisko, które funkcjonuje w polskiej przestrzeni społeczno-administracyjnej od lat. Wciąż jednak budzi wiele zastrzeżeń i kontrowersji, a ze strony administracyjnej tego układu – świadomość niedociągnięć prawnych i edukacyjnych związanych z nimi.

 

Mimo, że konsultacje w zasadzie są procesem komunikacyjnym, a więc najbardziej intuicyjnym dla społeczności ludzkich (komunikujemy się już na późnym etapie płodowym), sprawiają one wiele problemu wszystkim stronom w nim uczestniczącym – stronie obywatelskiej, społecznej, aktywistycznej i administracyjnej. Z tego względu warto się o konsultacjach społecznych uczyć, a skoro warto się o nich uczyć – warto także je ćwiczyć, jak każdą inną umiejętność społeczną w demokracji.

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Planowanie i organizacja konsultacji społecznych – dlaczego warto prowadzić konsultacje?

 • Kanon lokalnych konsultacji społecznych – dlaczego konsultacje powinny być otwarte, nastawione na dialog, zmierzające do optymalnych, przedyskutowanych decyzji, nakierowane na sprawy publiczne (i co tymi sprawami publicznymi nie jest?)

 • Co można konsultować?

 • Uczestnicy konsultacji.

 • Interes publiczny, interes prywatny.

 • Rodzaje interesów wyrażane podczas konsultacji społecznych: NIMBY, BIYBYTIM, YIMBY, PIMBY, NIABY, BANANA, LULU.

 • Po co mamy prowadzić konsultacje społeczne?

 • Kto za to zapłaci?

 • Funkcje konsultacji społecznych.

 • Korzyści z konsultacji.

 • Włączanie obywateli w proces współdecydowania – model Wilcoxa.

 • Błędy w planowaniu i prowadzeniu konsultacji społecznych.

 • Osiem kroków konsultacji społecznych.

 • Zagadnienia prawne.

 • Techniki prowadzenia konsultacji społecznych – badania, warsztaty, debaty, techniki mieszane.

 • Ewaluacja konsultacji społecznych.

 • Podsumowanie.

 • Warsztaty – różnorodne techniki prowadzenia konsultacji społecznych w praktyce.

ZARZĄDZANIE ZŁOŻONYMI ZESPOŁAMI
NEGOCJACJE DLA ADMINISTRACJI

NEGOCJACJE – WARSZTATY

NEGOCJACJE – WARSZTATY

Negocjacje prowadzisz – często zupełnie sobie tego nie uświadamiając – każdego dnia. Z lepszym lub gorszym skutkiem – czasami udaje Ci się „wytargować” lub „wyprosić” to, czego oczekujesz, czasami musisz ustąpić i dać wygrać drugiej stronie. A gdyby dało się tak rozmawiać, by obie strony były zadowolone? Tą właśnie umiejętność ćwiczymy w czasie kursu. Zajmujemy się odrobiną teorii i całą masą praktyki, ponieważ negocjacje, to nic więcej, niż praktyka, asertywność i praktyka raz jeszcze.

 

O czym mówimy i co ćwiczymy w czasie kursu:

 • Negocjacje jako umiejętność, którą już masz.

 • Rozwój naturalnych zdolności negocjacyjnych.

 • Przeszkadzające uczucia i blokady na drodze do efektywnych negocjacji.

 • Zażenowanie, asertywność, pewność siebie, ryzyko w negocjacjach.

 • Techniki negocjacyjne.

 • Negocjacje z możliwością kontynuacji współpracy.

 • Techniki obrony przed kolejnymi technikami negocjacyjnymi.

 • Przeciwdziałanie i reakcja na poszczególne techniki negocjacyjne.

 • Prawo, a granice negocjacji.

 • Podsumowanie i gra sytuacyjna.

 • Warsztaty – negocjacje i metody przeciwdziałania manipulacji w negocjacjach.

JAK PISAĆ, ŻEBY BYĆ CZYTANYM? WARSZTATY 

​JAK PISAĆ, ŻEBY BYĆ CZYTANYM? WARSZTATY 

Zdarzyło Ci się patrzeć z niesmakiem na pustą kartkę, na której powinny już pojawić się jakieś słowa? Patrzysz i patrzysz, a od tego patrzenia słów wciąż nie przybywa. Za to narasta frustracja…

 

Nie martw się! Trzeba postawić sprawę jasno - pisanie to umiejętność, jak każda inna. Oczywiście pisanie na poziomie najlepszych pisarzy może rzeczywiście być poza Twoim zasięgiem, ale stworzenie angażującego tekstu – jak najbardziej! Skoro pisane to umiejętność, to znaczy, że da się ją wyćwiczyć. Tym właśnie zajmy się na naszym kursie! Zapraszamy.

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Pisanie – jak tak prosta rzecz może być tak trudna? Blokady i przeszkody w procesie twórczym.

 • Patykiem po piasku, palcem po tablecie, rysikiem po smartfonie, na klawiaturze, czy ołówkiem po papierze? Jak nośnik wpływa na proces twórczy.

 • Umiem pisać, ale czy umiem napisać? Odkrywanie własnego typu komunikowania.

 • Twórca we mnie – rozpoznanie własnego wzorca aktywności i kreatywności.

 • A może podyktuję? Technika tworzenia właściwa dla Ciebie.

 • Jak zacząć pisanie?

  • Technikalia.

  • Motywacja i automotywacja.

  • Przeszkadzajki i dystrakcje.

  • Po prostu pisz – potem część wyrzucisz.

  • Prawo do poprawek.

  • Prawo do pomyłek.

 • Walka z prokrastynacją.

 • Teza główna, a plan i przede wszystkim – po co mi to?

 • Lid (lead) – rarytas z tekstu.

 • Dobry temat i tytuł.

 • Proporcje tekstu.

 • Pisz „krótko i węzłowato”!

 • Wizualne podziały tekstu – interlinie, akapity, wyrównania, wyimki, interpunkcja, typografia.

 • Konsekwencja w tekście – kto mówi, co mówi, jak mówi, po co mówi, czego nie mówi?

 • Źródła – skąd brać ciekawe, aktualne i frapujące treści?

 • Inspiracje.

 • Perfekcjonizm i ćwiczenia.

 • Samokrytyka, a także – kiedy przestać się krytykować?

 • Podsumowanie.

 • Warsztaty – jak pisać, żeby nas czytano?

KOMUNIKACJA PIONOWA I POZIOMA W ADMINISTRACJI

KOMUNIKACJA PIONOWA I POZIOMA W ADMINISTRACJI

Komunikujemy się niezależnie czy tego chcemy, czy nie. Nawet unikanie komunikacji jest formą komunikacji, bowiem nie da się nie komunikować! Skoro nie unikniemy komunikacji, dobrym pomysłem jest nauczenie się komunikowania się w taki sposób, by nasze komunikaty były czytelne, zrozumiałe, dobrze zaadresowane i stosowne do sytuacji i pozycji rozmówcy.

 

Inaczej bowiem będziemy się komunikować z naszymi przełożonymi i podwładnymi (komunikacja pionowa), a inaczej ze współpracownikami lub osobami na tym samym poziomie odpowiedzialności i uprawnień w firmie (komunikacja pozioma).

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Komunikacja jako czynność nieunikniona.

 • Poziomy komunikacji i zasady nimi rządzące:

  • Komunikacja intrapersonalna.

  • Komunikacja interpersonalna.

  • Komunikacja międzygrupowa.

  • Komunikacja instytucjonalna.

  • Komunikacja masowa.

 • Funkcje komunikacji różnych poziomów (m.in. fatyczna, informacyjna, motywująca, zarządcza).

 • Kierunki komunikacji – komunikacja dowewnętrzna, pozioma i pionowa.

 • Bariery w komunikacji.

 • Typy komunikacji:

  • Komunikacja werbalna.

  • Komunikacja niewerbalna.

 • Sposoby komunikowania się społecznego – którym typem jesteś?

 • Kontekst w komunikacji.

 • Kultura w komunikacji.

 • Kulturalna komunikacja i savoir-vivere.

 • Umiejętność aktywnego słuchania.

 • Umiejętność jasnego mówienia i pisania.

 • Umiejętność klarowania dyskusji.

 • Umiejętność udzielania informacji zwrotnej (feedback).

 • Konflikt jako element komunikacji.

 • Programatory lingwistyczne.

 • Język korzyści.

 • Asertywność w komunikacji.

 • Zarządzanie komunikacją.

 • Zarządzanie konfliktem.

 • Podsumowanie i karta SSC (start, stop, continue).

 • Warsztaty – komunikowanie poziomie i pionowe, radzenie sobie z problemami w komunikacji.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zarządzanie zespołem w administracji wymaga nieco innych kompetencji miękkich i umiejętności, niż zarządzanie w MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstwach). Coraz częściej pracownicy administracji rządowej i samorządowej traktowani są jak pracownicy korporacyjni, co ma umocowanie przede wszystkim w hierarchicznej strukturze tych organizacji, a także w stosunkowo niskiej decyzyjności „managerów” średniego i wysokiego szczebla. Bezwład prawny i czas reakcji w systemie administracyjnym sprawia z kolei, że tylko najodporniejsi psychicznie i najbardziej wydajni jednocześnie będą w stanie funkcjonować efektywnie i długotrwale w tych strukturach.

 

Aby efektywnie zarządzać zespołem w administracji należy zatem połączyć najlepsze praktyki służby cywilnej, jednostek samorządu terytorialnego i zasad korporacyjnych, tak, aby podnosiły one jakość obsługi klienta 2.0 – mieszkańca nowoczesnej, często cyfrowej i asertywnej (czasami aż do granic absurdu) Polski. Jak to zrobić? Dowiecie się tego Państwo z naszego kursu – zapraszamy!

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Ustalmy podstawy:

  • Po co nam zmiana w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

  • Co się zmieniło w społeczeństwie i w zasobach pracowniczych w ostatnich dekadach? (cele, wartości, priorytety)

  • Nowe kanały i formy kontaktu, pożądane przez część pokolenia X i zdecydowaną większość pokoleń Y i Z – komunikacja cyfrowa i zapośredniczona – jej ograniczenia formalne i sprzętowe, absurdy, ograniczenia prawne, funkcjonalności.

 • Nowoczesny manager i lider – a czy jest jakaś różnica?

 • Czy mogę być jednocześnie managerem i liderem?

 • Czy administracja potrzebuje managerskiego i gospodarskiego oka?

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi:

  • Zarządzanie zróżnicowanymi zespołami (pokoleniowo, płciowo, kulturowo itd.)

  • Zasady ZZL: lojalność, bezstronność, motywowanie, komunikacja, komunikacja zwrotna, analiza SWOT.

  • Komunikacja zarządcza i motywująca.

  • Zarządzanie konfliktem i podzielonymi grupami.

  • Zarządzanie pracą zdalną.

  • Ustalanie zadań i priorytetów.

  • Ustalanie zakresów obowiązków i egzekwowanie przestrzegania tych granic.

  • Asertywność w pracy managera.

  • Negocjacje i mediacje w zarządzaniu.

  • Motywowanie i monitorowanie pracy.

  • Cementowanie efektywnej grupy.

  • Ocena pracownicza (czy jeszcze jest na nią miejsce?) i udzielanie informacji zwrotnej – feedback.

  • Konieczność zwolnienia pracownika.

  • Wyniesienie na eksponowane stanowisko i awans z grupy współpracowników.

  • Radzenie sobie z niepożądanymi zjawiskami w miejscu pracy.

 • Podsumowanie.

 • Warsztaty – zarządzanie zespołem.

KOMPETENCJE MIĘKKIE W ADMINISTRACJI

KOMPETENCJE MIĘKKIE W ADMINISTRACJI

Współczesny rynek pracy wymaga od pracownika nie tylko kompetencji zawodowych. Coraz częściej zdarza się, że kompetencje zawodowe stawiane są na równi z innymi kompetencjami – kompetencjami miękkimi.

Dzięki kompetencji miękkim pracownik administracji może wesprzeć budowę marki urzędu, a także uzupełnić już istniejące portfolio własnych zalet.

Czego zatem warto się nauczyć? Na co zwrócić uwagę? O tym powiemy w czasie naszego kursu! Poruszymy takie zagadnienia jak:

 • Jak pracować pod presją?

 • Jak radzić sobie ze stresem?

 • Kiedy należy podjąć działania? Jaki poziom stresu szkodzi?

 • Jak stworzyć i utrzymać atmosferę sprzyjającą pracy?

 • Jak się efektywnie komunikować?

 • Jak sobie radzić z konfliktem w miejscu pracy

 • Jakie są najczęstsze błędy w relacjach ze współpracownikami i przełożonymi?

 • Kompromis – jak do niego doprowadzić i co nie może być kwestią kompromisu?

 • Jak się automotywować?

 • Kwestia wizerunku. 

 • Dobre obyczaje w pracy (stosownie do miejsca pracy)

 • Jak pracować w grupie?

 • Jak zarządzać czasem pracy?

 • Radzenie sobie z zarzutami i obiekcjami.

 • Jak udzielać informacji zwrotnej (feedback, FUKO)?

 • Jak planować pracę – wyznaczanie celów i opracowywanie planów działania.

 • Nowoczesne formy i metody pracy.

 • Samodoskonalenie i rozwój.

ZARZĄDZANIE KONTAKTEM I OBSŁUGĄ KLIENTA

ZARZĄDZANIE KONTAKTEM I OBSŁUGĄ KLIENTA

Fachowa obsługa klienta to bardziej niż kiedykolwiek – empatia, szacunek i świadomość psychologiczno-społeczna naszych pracowników i nas samych.

 

Bez tej świadomości nie mamy możliwości dostosowania swoich technik komunikacji, marketingu i obsługi do profilu (awatara) swoich klientów, a co za tym idzie – nasze kontakty, ich efektywność i zadowolenie z nich nie będą takie, jakie mogłyby być.

 

O czym mówimy w czasie kursu:

 • Kontakt z klientem – od czego zacząć?

 • Analiza własnej strategii komunikacji z klientem (petentem) – do czego dążę, co chcę osiągnąć, na czym najbardziej mi zależy, jak postrzegam rozwój urzędu/jednostki i jej relacji z klientami w czasie?

 • Ustalanie celów i priorytetów w komunikacji z klientem.

 • Stworzenie własnej etykiety zachowania w oparciu o cele i priorytety.

 • Wypracowanie własnych norm komunikacyjnych dla komunikacji z klientami i petentami.

 • Metody i narzędzia komunikacji z klientami.

 • Kanały komunikacji – kontakt osobisty, media społecznościowe, subskrypcje, mailingi, kanał Youtube i inne.

 • Typu komunikacji z klientem w oparciu o kanały komunikacji.

 • Co w zasadzie chcę uzyskać w czasie kontaktu z klientem?

 • Kontakt z klientem:

  • Jak skomunikować się ze społecznością?

  • Pierwszy kontakt – zróbmy to dobrze!

  • Utrzymanie kontaktu – jak zbudować wokół swojego urzędu/jednostki marki taką społeczność, jak chcemy? 

  • Zakończenie kontaktu.

  • Analiza potrzeb klientów/petentów.

 • Podstawy obsługi klienta:

  • Ocena wiarygodności urzędu, a ocena klienta.

  • Opinie, a oceny.

  • Negocjacje wartości.

  • Motywacje klientów.

  • Realizacja oczekiwań klientów.

  • Standardy obsługi klienta.

  • Wypracowanie własnych standardów.

  • Wartości i standardy nienegocjowalne.

  • Does&Dont’s w obsłudze klienta.

  • Jak najszybciej zepsuć klienta?

 • Podsumowanie i karta SSC (start, stop, continue).

 • Warsztaty – zarządzanie kontaktem i obsługa klienta.

bottom of page